ایزوگام هفت هشتاد

موارد کاربرد ایزوگام

ایزوگام را میتوان برای عایقبندی تمام سطوح و مکانها درصورتی که بتوان عملیات نصب و اجرای ایزوگام را انجام داد استفاده کرد. بعضی از موارد پر کاربرد ایزوگام را درلیست زیر مشاهده می نمایید. پشت بام ساختمان ها کف سرویس های بهداشتی سطوح ایرانیتی سیمانی در مرحله پی ریزی ساختمان آب بندی استخرها ، مخازن و تونلها و کانالهای آب سوله ها و کارگاه های صنعتی و دامداری عایق محافظتی لوله های صنعتی مانند لوله انتقال آب و گاز

ایزوگام هفت هشتاد نماینده رسمی ایزوگام دلیجان شرق
© Copyright 2021 ISO 780